dijous, 26 de març de 2020


#EscolaACasa | Vos agrada llegir? 


Hui totes les nostres activitats aniran de literatura!


▪ L’Activitat Matinera: Dia 11, dedicada als contes del Sambori
▪ Descobrim el llibre 10 de 2 amb Marta Meneu-Borja
▪ Aprenem literatura amb Carme Miquel
▪ Pintem a Estellés | #EstellésACasa
▪ La corredora desficiosa, conte d’Enric Ramiro

Tot això i molt més en        https://escolavalenciana.org/escolaacasa/
                                            https://twitter.com/escolatv/status/1243102663945977856